runkelių sėklos kategorija

runkelių sėklos kategorija
runkelių sėklos kategorija statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Runkelių sėklos kokybės grupė, nustatoma pagal sėklos dauginimo kartas – reprodukcijas. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=257406&p_query=&p_tr2= atitikmenys: angl. beet seed category vok. Kategorie des Rübensaatgutes, f šaltinis Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2005 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 1A-80 „Dėl Runkelių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 72-2643)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • runkelių sėklinių pasėlių kategorija — statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Runkelių sėklinių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklos kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=257406&p query=&p tr2= atitikmenys:… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Kategorie des Rübensaatgutes — runkelių sėklos kategorija statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Runkelių sėklos kokybės grupė, nustatoma pagal sėklos dauginimo kartas – reprodukcijas. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=257406&p… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • beet seed category — runkelių sėklos kategorija statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Runkelių sėklos kokybės grupė, nustatoma pagal sėklos dauginimo kartas – reprodukcijas. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p id=257406&p… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Kategorie des Rübensaatgutbestandes — runkelių sėklinių pasėlių kategorija statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Runkelių sėklinių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklos kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • beet seed crop category — runkelių sėklinių pasėlių kategorija statusas Aprobuotas sritis sėklininkystė apibrėžtis Runkelių sėklinių pasėlių kokybės grupė, nustatoma pagal būsimo derliaus sėklos kategoriją. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc l?p… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”